czwartek, 24 września 2009

Poznańska Masa Krytyczna

25 wrzesnia 2009, godz. 18.00.

Ruszamy do Parku Sołackiego!

W zeszłym miesiącu Poznańska Masa Krytyczna obchodziła urodziny. Już od ponad 5 lat przemierza bowiem miasto. Przemierza - zatem nie tylko przejeżdża ulicami, ale i dokonuje oceny. Czy przez te 5 lat w przestrzeni publicznej zaszły jakieś zmiany?
Owszem, przybyło nam kilometrów ścieżek rowerowych. Celowo określam je ścieżkami, bo często nie spełniają one standardów wymaganych dla dróg rowerowych jako obiektów infrastrukturalnych. Trwające od kilku miesięcy spotkania w ZDM w ramach Rowerowego Zespołu Konsultacyjnego pozostawiają gorzkie poczucie, że zdanie rzeczywistych użytkowniczek i użytkownikow rowerów nie mają dla urzędników większego znaczenia. Liczy się plan, budżet i wyniki. Jakość - niekoniecznie. A budżet na infrastrukturę rowerową nie grzeszy obfitością, brak również perspektyw na jego zwiększenie bądź realnego wpływu na efektywność działań. Tym samym poprzez swoistą dyskryminację finansową (wystarczy porównać wielkość nakładów przenaczonych na inwestycje samochodowe i inwestycje na rzecz innych środków transportu) dochodzi do dyskryminacji przestrzennej i symbolicznej. Stąd nasze przekonanie, że działania bądź zaniechania w dziedzinie transportu rowerowego stanowią element celowych działań władz miasta Poznania w zakresie polityki trasportowej ogółem. W sobotę, 19 września, odbył się huczny przejazd rowerzystów, których zachęcano do podpisywania petycji w sprawie budowy dróg rowerowych. Uczestników policzono - było ich prawie 700. W Europejski Dzień bez Samochodu, 22 września, liczby samochodów na ulicach nie sposób było policzyć. Radą na zatłoczenie miasta mają być ustalenia Rady Miasta dotyczące podniesienia cen za parkowanie i rozszerzenia strefy płatnego parkowania na Jeżyce bez postulowanych przez mieszkańców dzielnicy rozwiązań. Już słuchać wołanie ZTM o konieczności podniesienia cen biletów na przewozy komunikacją miejską. W ten sposób stymulowany jest wzrost przewozów indywidualnych samochodami, a te potrzebują coraz więcej miejsca w przestrzeni publicznej.
Polityka transportowa miasta wpisuje się w politykę przestrzenną, która określa fizyczne warunki i granice funkcjonowania mieszkańców i mieszkanek miasta. A granice te zacieśniają się. Wzrasta nacisk na znoszenie budynków mieszkalnych i zapewnienie im odpowiedniego dojazdu. Sprawa parku na Ratajach odbiła się szerokim echem w mediach i wsród mieszkańców, co pozwoliło na powstrzymanie zabudowy terenu przeznaczonego na park. Równolegle toczy się walka o kształt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego Parku Sołackiego i bezpośredniego sąsiedztwa. 30 września odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Polityki Przestrzennej oraz Komisji Ochrony Środowiska i Rewitalizacji. Posiedzenie poprzedzone będzie - zaskakująco późną - wizją lokalną. Od decyzji Komisji zależeć będą nie tylko losy chyba najpiękniejszego parku w Poznaniu, ale i charakteru całego osiedla. Nie bez znaczenia jest fakt, że w granicach mpzp znajduje się Rozbrat, centrum alternetywnej kultury, sól w oku władz miasta. To na ich miejscu mają powstać nowe budynki mieszkalne, a ulica Rozbrat ma zniknąć z planu miasta.

Dlatego zapraszamy wszytskich, którym bliski sercu jest los nie tylko parku Sołackiego, ale i przestrzeni przyjaznej mieszkańcom miasta Poznania. Przybywajcie! Niech nas usłyszą!


Pokaż Masa wrzesień 2009 na większej mapie

wtorek, 8 września 2009

jeszcze letnia Nocna Masa Krytyczna :)

spotykamy się, gdy dzień przejrzy się w rzymskim lustrze, a godzina w lustrze arabskim ujrzy ćwierć oblicza kolejnej...
czyli...

XI.IX 21.15Pokaż Nocna Masa wrzesień 2009 na większej mapie