wtorek, 26 kwietnia 2011

Poznańska Masa Krytyczna, 29 kwietnia 2011, 18.00, Stary Rynek

Zapraszamy na kolejną Poznańską Masę Krytyczną.
Tym razem udajemy się na Jeżyce, gdzie dawno nas nie było.


Pokaż Masa Krytyczna - kwiecień 2011 na większej mapie

Trasa:
Stary Rynek – Wodna – Garbary – Długa – Strzelecka – Pl. Wiosny Ludów – Podgórna – Al. Marcinkowskiego – Pl.Wolności – Ratajczaka – Św. Marcin – Kościuszki – Powstańców Wlkp – Towarowa – Matyi-Most Dworcowy – Roosevelta – Rondo Kaponiera (3 okrążenia) – Zwierzyniecka -Zeylanda – Bukowska – Polna – Szamarzewskiego – Szpitalna – Dąbrowskiego - Szamotulska – Szamarzewskiego -Przybyszewskiego – Dąbrowskiego – Kraszewskiego – Jackowskiego – Długosza – Dąbrowskiego – Polna - Szamarzewskiego – Sienkiewicza – Mickiewicza – Słowackiego – Wawrzyniaka – Dąbrowskiego – Kościelna – Poznańska – Jeżycka – Kościelna - Nad Wierzbakiem – Al. Wielkopolska – Nowowiejskiego – Solna – Kościuszki – Libelta – pl.Ratajskiego – Młyńska – Solna – Wolnica – Małe Garbary – Garbary -Wielka – Stary Rynek.

poniedziałek, 25 kwietnia 2011

Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Przy nieocenionym wsparciu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka złożyliśmy skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Dziękujemy p.Annie Grochowskiej oraz dr Adamowi Bodnarowi z HFHR za pomoc.

Skarga dotyczy zgromadzenia - Poznańskiej Masy Krytycznej, która miała odbyć się 30 pażdziernika 2009. Zgromadzenie w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Tolerancji UNESCO miało na celu protest wobec dyskryminacji. Prezydent Poznania zakazał przeprowadzenia zgromadzenia, wskazując na niespełnienie przez przejazd przesłanek określonych w ustawie Prawo o zgromadzeniach. Po wniesieniu odwołania przez PMK Wojewoda Wielkopolski uchylił decyzję Prezydenta Poznania. Decyzja ta nie pozwoliła jednak na przeprowadzenie zgromadzenia w określonym w zawiadomieniu terminie, gdyż została wydana po dacie planowanego zgromadzenia. Od decyzji tej wniesiono skargę do WSA, skąd sprawa trafiła do NSA w trybie skargi kasacyjnej. Obecnie skierowano skargę konstytucyjną do Trybunału Konstytucyjnego.

Mając na względzie powyższe w skardze zarzucono naruszenie art. 11 i 13 Konwencji Praw Człowieka.
Prezydent Poznania dopuścił się naruszenia art. 11 Konwencji, gwarantującego prawo do swobodnego, pokojowego gromadzenia się. Wobec braku skuteczności decyzji Wojewody Wielkopolskiego zarzucono w skardze, iż w Rzeczpospolitej Polskiej brak skutecznego środka odwoławczego od decyzji zakazującej przeprowadzenia zgromadzenia, a do którego to środka każdy ma prawo z mocy art.13 Konwencji.

Audycja Skołowani w TokFM o strefie tempo30 w Poznaniu

Zapraszamy do wysłuchania 1 połowy sobotniej audycji Skołowani, tym razem poświęconej wprowadzeniu w Poznaniu strefy30.
Czekamy na Wasze komentarze :)

piątek, 15 kwietnia 2011

zmiana godziny NMK w sobotę

uwaga! zmiana godziny NMK- 20.30, stara rzeźnia.
pogoda sprzyjajaca, choc chłodno, za to mała wilgotnośc i wiatr. wskazane ciepłe gacie :)

poniedziałek, 11 kwietnia 2011

Znów nas przeprasza prezydent Poznania...

Tym razem w sprawie wyborów do Rady Pożytku Publicznego. Prezydent Stępień przyznaje, że zmiana na błędne na kartach do głosowania oraz liście kandydatur nazwiska naszej kandydatki do Rady, Kamili Sapikowskiej, mogła wpłynąć na wynik głosowania i przesądzić o jego wyniku.

Mamy nadzieję, że podczas kolejnych wyborów do PRPP UMP uniknie tego typu "pomyłek". Wybory nastąpią, kiedy wreszcie zostanie przyjęta porządnie napisana uchwała, której ze względu na rażące naruszenie prawa Wojewoda Wielkopolski nie uzna za nieważną.

czwartek, 7 kwietnia 2011

NOCNA MASA KRYTYCZNA, 16 KWIETNIA 2011,20.00

STARA RZEŹNIA, PARKING.
TEMPO: ŚREDNIA OK.20KM/H.
TRASA WSTĘPNIE: NA MALWOWE I RONDA ZA ŁAWICĄ.
W RAZIE DESZCZU CZY SILNEGO WIATRU MOŻE ZOSTAĆ ODWOŁANA.

środa, 6 kwietnia 2011

Nasze uwagi do projektu strefy tempo30

Przy ogólnym poparciu idei strefy tempo30 w śródmieściu wnieśliśmy uwagi do proponowanych przez ZDM rozwiązań.

Uwagi ogólne odnosiły się do:
- braku uwzględnienia w projekcie strefy możliwości wprowadzenia rozwiązań z nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, która obecnie oczekuje na podpis prezydenta RP i publikację w Dzienniku Ustaw (śluzy rowerowe, pasy rowerowe zgodne z kierunkiem jazdy), jak również braku uwzględnienia nowych parametrów roweru definiowanego w nowelizacji. skutek - projekt strefy nie jest dostosowany chociażby do rowerów z przyczepkami o dług. ok 4m),
- konieczności dostosowania parametrów wszystkich dróg, także rowerowych, do dopuszczalnej maksymalnej prędkości 30 km/h w strefie,
- braku rozwiązań dotyczących ulic poza strefą tempo 30, które ułatwiałyby jazdę rowerem i poprawiały bezpieczeństwo rowerzystów (vide al. Marcinkowskiego - brak możliwości dojazdu od pl. Wolności do ul. Św. Marcin, brak możliwości skrętu w kontrapas w ul. Gwarnej z ul. Św. Marcin jadąc od Kaponiery),
- braku uwzględnienia na etapie projektowania możliwości wprowadzenie skrzyżowań równorzędnych w strefie,
- konieczności natychmiastowej naprawy jezdni wraz z torowiskiem (Pl.Wolności, 23 Lutego).

Uwagi do rozwiązań na poszczególnych ulicach dotyczyły:
- zamiany parkowania skośnego na parkowanie równoległe, skutkiem czego zlikwidowana zostanie kolizyjność pomiędzy samochodami włączającymi się do ruchu z miejsc parkingowych.jednocześnie przywrócone zostanie miejsce dla poruszających się na chodnikach pieszo, na wózkach inwalidzkich bądź na rowerach z dziećmi do lat 10, a także w świetle nowelizacji PoRD dla rowerzystów w trudnych warunkach pogodowych,
- przesunięcie kontrapasa do linii chodnika,
- usytuowanie miejsc parkingowych równoległych za kontrapasem od strony pasa ruchu samochodów,
- przeprowadzenia ruchu rowerowego z ul. Nowowiejskiego w Niepodległości poprzez odcinek pieszo-rowerowy chodnika al. Niepodległości w celu połączenia przez przejście dla pieszych (obecnie), a w przyszłości w celu połączenia przez przejazd rowerowy z pasem rozdzielającym jezdnie al. Niepodległości po dopuszczeniu go do ruchu rowerowego,
- przeprowadzenie ruchu rowerowego przez ul. Solną i połączenie z odcinkiem ul. Kościuszki w stronę Cytadeli,
- konieczność wprowadzenia separatorów ruchu na całej długości pasa do skrętu w lewo z ul Kościuszki w Libelta – potencjalna kolizja samochodów zastawiających kontrapas w kolejce do skrętu w lewo w Libelta,
- wprowadzenie kontrapasa po zachodniej stronie ul. Młyńskiej w celu połączenia z siecią pozostałych dróg rowerowych, umożliwienia bezpiecznego wjazdu do Śródmieścia z ul. Solnej oraz kontynuacji jazdy do centrum,
- konieczności przesunięcia granicy strefy parkowania ze względu na potencjalną kolizję miejsca parkingowego z pasami przejścia dla pieszych (zjazd w Działyńskich z Nowowiejskiego, zjazd w Młyńską z pl. Ratajskiego - kierowca cofając z miejsca parkingowego musi wjechać na pasy przejścia dla pieszych, zagrażając ich bezpieczeństwu.),
- konieczności przesunięcia granicy strefy parkowania ze względu na potencjalną kolizję miejsca parkingowego z kontrapasem – (wjazd z Działyńskich w Libelta, kierowca cofając z miejsca parkingowego musi wjechać na kontrapas, który w tym miejscu jest styczny z obrysem miejsca parkowania. Ograniczenie wyspą kontrapasa nie pozostawia żadnego marginesu bezpiecznej przestrzeni dla rowerzysty, szczególnie w przypadku poruszania się z przyczepką z
dziećmi),
- konieczności korekty łuków kontrapasów - zbyt mały łuk dla roweru o
dopuszczonej nowelizacją PoRD długości i szerokości pojazdu,
- wprowadzenia tzw. zielonej strzałki do skrętu w prawo z Libelta w Kościuszki w kontrapas
- stworzenia odrębnego pasa do skrętu w lewo z Libelta w Kościuszki dla rowerów poprzez (do wyboru) połączenie pasa do skrętu w prawo i jazdy na wprost samochodów albo wydzielenie pasa dla rowerów jako trzeciego pasa ruchu,
- konieczności separacji ruchu rowerowego na Pl. Wolności od intensywnego ruchu pieszego,
- konieczności oznakowania drogi rowerowej przy Coll. Maius jako drogi jednokierunkowej w stronę Mostu Teatralnego oraz oznakowania nakazem jazdy w lewo dla jadących kontrapasem ul. Kościuszki od Św. Marcina.

wtorek, 5 kwietnia 2011

Sprawozdanie z działalności SM w Poznaniu-list do Rady Miasta

Witam,

w imieniu rowerzystów i rowerzystek poznańskich pragniemy zwrócić uwagę na pewien brak w tekście Sprawozdania z działalności Straży Miejskiej Miasta Poznania w roku 2010.

W tekście podkreśla się narastanie niepokojącego zjawiska polegającego na nieprawidłowym parkowaniu samochodów, m.in. na chodnikach. Trafnie wskazuje się na niebezpieczne dla pieszych skutki tego procederu kierowców, a mianowicie utrudnianie korzystania z chodników, w tym zmuszanie pieszych do zejścia na jezdnię w celu kontynuowania podróży.
Naszym zdaniem sprawozdanie nie wspomina, niestety, o narastającym zjawisku parkowania na drogach rowerowych, szczególnie w śródmieściu Poznania. Działania kierowców niezgodne z prawem powodują, że często wręcz niemożliwa staje się jazda drogami rowerowymi. Najbardziej znany przypadek to zastawianie parkującymi samochodami drogi rowerowej - kontrapasa na ul. Paderewskiego. Codziennie parkują tam taksówki, pojazdy serwisowe, pocztowe i kurierskie, odbywa się wyładunek materiałów budowlanych. Zaznaczamy, że odcinek ten podlega monitoringowi wizyjnemu (kamera umieszczona jest na budynku u skrzyżowania Sierocej i Paderewskiego). Istnieje zatem możliwość bieżącej obserwacji i podejmowania na jej podstawie interwencji. Wielokrotnie zgłaszaliśmy zastawianie drogi rowerowej do Straży Miejskiej, kontaktując się telefonicznie pod numerem 986 bądź 606986986. Dysponujemy także dokumentacją fotograficzną.

Również inne drogi rowerowe podlegają presji parkingowej. Droga rowerowa wzdłuż ul. Armii Poznań, szczególnie na wysokości boiska piłkarskiego w trakcie treningów, służy do parkowania samochodów. Podobnie droga rowerowa w al. Niepodległości na wysokości wiaduktu kolejowego. Droga rowerowa wzdłuż ul. Ks. Mieszka I służy niektórym kierowcom do postoju auta w razie awarii. To tylko niektóre ze zgłaszanych przez nas do Straży Miejskiej przypadków parkowania na drogach rowerowych.

Dlatego prosimy o uzupełnienie tekstu sprawozdania Straży Miejskiej o dane odnośnie nieprawidłowego parkowania samochodów na drogach rowerowych i wyodrębnienie komentarza w tej sprawie jako szczególnie ważnej. Dzięki temu informacje zawarte w sprawozdaniu zyskają na wartości, dając pełny obraz sytuacji komunikacyjnej w Poznaniu i będą mogły służyć rzetelnym analizom.

poniedziałek, 4 kwietnia 2011

Uwagi do projektu strefy tempo30 - do kiedy?ZDM w dzisiejszym wydaniu Teleskopu szumnie ogłosił koniec konsultacji społecznych przedstawionego projektu podobszaru I strefy tempo30. Na stronie dot. projektów drogowych ZDM widnieje jednak termin 5 kwietnia 2011, a zatem jutrzejszy. Wobec tego uznać należy, że do godz. 24.00 dnia jutrzejszego można wnosić uwagi do projektu strefy.

Najwiecej interwencji zgłoszonych w 2010 Straży Miejskiej dotyczyło łamania prawa drogowego

Straż Miejska w Poznaniu przedstawiła raport z realizacji zadań za 2010 rok. Z tekstu wynika, że najwięcej spośród ponad 84,7 tys. interwencji w 2010 roku dotyczyło łamania przepisów Prawa o ruchu drogowym.

Wskutek prowadzonego monitoringu wizyjnego interweniowano ponad 5,8 tys. razy, z czego prawie połowa interwencji dotyczyła nieprawidłowego parkowania samochodów (ponad 2,8 tys. przypadków). W sprawozdaniu wprost mówi się o nasilaniu się tego problemu. Co prawda diagnozuje się główną grupę poszkodowanych wskutek tego nagminnego procederu, czyli pieszych, wskazując na utrudnione poruszanie się po chodnikach, a często także niebezpieczną konieczność wychodzenia na jezdnię. Pomija się jednak przy tym inną grupę - rowerzystów (vide opisana wcześniej sprawa parkowania samochodu serwisowego ENEA SA).

Łącznie Straży Miejskiej zgłoszono prawie 43 tys. przypadki nieprzestrzegania porządku i bezpieczeństwa na drogach, z czego 26,3 tys. interwencji dotyczyło stricte nieprawidłowego parkowania. Zwraca także uwagę wysoki udział przypadków niszczenia zieleni przez pojazdy (ponad 3,2 tys. interwencji). Rozjeżdżanie zieleni w celu parkowania lub podczas manewrowania to dość powszechne zjawisko w mieście.


Zainteresowanych szczegółami zapraszamy do lektury:
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Miasta Poznania w roku 2010

ENEA parkuje ekologicznie na drodze rowerowej cd.

Otrzymaliśmy wzruszającą odpowiedź od spółki ENEA S.A. w sprawie parkowania ich pojazdu serwisowego na drodze rowerowej na ul. Paderewskiego. Spółka przyznaje wprost, że ich pracownicy nie przykładają uwagi do przestrzegania przepisów prawa. Pozwalają sobie na parkowanie samochodów służbowych gdzie popadnie i niezauważanie znaków drogowych, a takimi oznakowana jest droga rowerowa na Paderewskiego. Dziwi zatem, że pan elektryk przy natłoku zajęć nie zaparkował na środku skrzyżowania. Może byłoby mu wygodniej...


Witam

W odpowiedzi na Pani skargę z dnia 18.03.2011r. w sprawie zaparkowania autem przez naszego pracownika przy ul. Paderewskiego 3-5 w Poznaniu ok. godz. 9:30 tego samego dnia, przedkładamy następujące wyjaśnienia.

W dniu 18.03.2011r. przedstawiciel naszego przedsiębiorstwa otrzymał 4 zlecenia w godz. od 8:00 do 10:00 u odbiorców zamieszkałych w ścisłym śródmieściu Poznania. Jedno ze zleceń dotyczyło odbiorcy przy ul. Paderewskiego 3-5. W związku z powyższym monter zaparkował samochód w wolnym miejscu przy ul. Paderewskiego - ul. Sieroca. Ze względu na natłok wykonywanych obowiązków oraz ścisk jaki panuje w tej części miasta w szczególności w godzinach porannych tj. do godz.10:00- kiedy parkowanie jest bezpłatne, nasz pracownik nie spostrzegł, iż zaparkował na ścieżce rowerowej. Dopiero Pani interwencja uświadomiła mu, że zaparkował nieprawidłowo.

Dziękujemy Pani za przekazanie uwag w powyższej sprawie i jednocześnie przepraszamy za błąd naszego pracownika. Zaznaczamy, że dołożymy wszelkich starań celem wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji służbowych. Pragniemy również zapewnić Panią o podjęciu działań mających na celu uniknięcie w przyszłości podobnych sytuacji, które mogłyby być przyczyną niezadowolenia naszych Klientów.Z poważaniem

Bartosz Szymański
ENEA Operator Sp. z o.o.
Departament Sprzedaży Usług Dystrybucji