piątek, 29 stycznia 2010

Zima trzyma, a my się trzymamy! :)

I znów zapraszamy! Mróz zelżał, zima zaśnieżyła, więc akurat 1o km trasy będzie w sam raz.

Stary Rynek – Wodna – Garbary – Wszystkich Świętych – Mostowa – Wielka – Garbary – Szelągowska – Winogrady – Pułaskiego – Nowowiejskiego – Al. Niepodległości – Libelta – Kościuszki – Św. Marcin - Rondo Kaponiera (3 okrążenia) – Św. Marcin – Kościuszki – Taczaka - Ratajczaka – Kościuszki - Krakowska - Półwiejska (przy Starym Marychu).Pokaż Masa styczeń 2010 na większej mapie

środa, 20 stycznia 2010

Jak dba o nas Prezydent z ZDM, czyli o standardach rowerowych w GW

Bubel w standardzie. Gdzie? Na ścieżce rowerowej

Urzędnicy opracowali standardy, dzięki którym drogi rowerowe mają być lepsze. - Tylko dlaczego nadal chcą je budować z kostki betonowej? Jazda po niej to jak praca młotem pneumatycznym - oburzają się rowerzyści

- To dobre opracowanie - mówi o poznańskich standardach Andrzej Billert z Zarządu Dróg Miejskich. ZDM umieścił projekt standardów na swojej stronie (www.zdm.poznan.pl) i poddał konsultacjom. Można go znaleźć w zakładce "Projekty drogowe". Tam też każdy może zgłosić swoje sugestie, ma na to czas do piątku 22 stycznia. Potem urzędnicy zapoznają się z nimi i opublikują raport o dalszym losie uwag z uzasadnieniem, czemu zostały przyjęte lub odrzucone.

Sekcja Rowerzystów Miejskich i stowarzyszenia: Poznańska Masa Krytyczna, My-Poznaniacy i Mobilny Poznań zapowiadają walkę o poprawienie standardów. Propozycje urzędników dopuszczają m.in. budowę dróg z kostki betonowej. Rowerzyści są przeciw. - Standardem ma być asfaltowa droga - zapewnia Billert. - Ale na Starym Mieście, ze względów estetycznych, chcemy dopuścić kostkę. Planujemy to również na drogach, które mają przebiegać nad instalacjami podziemnymi - dodaje. Przy remontach takich instalacji łatwiej rozebrać drogę z kostki i ułożyć ją z powrotem, niż rozłupywać asfalt i wylewać go na nowo.

Pisze do nas z przeprosinami Prezydent Ryszard Grobelny

W związku z utrudnieniami stwarzanymi na tle ustawy Prawo o zgromadzeniach przez Wydział Spraw Obywatelskich UMP w październiku 2009 wnieśliśmy do Prezydenta Miasta Poznania skargę na działanie WSO. W odpowiedzi na nie otrzymaliśmy pismo datowane na 21 grudnia 2009, w którym czytamy:

Ocena materiału zebranego w sprawie pozwala stwierdzić, że zarzuty skargi potwierdziły się. Postępowanie WSO polegające na przyjęciu do wiadomości jedynie części zawiadomienia o planowanym zgromadzeniu publicznym pn. Poznańska Masa Krytyczna naruszało przepisy ustawy Prawo o zgromadzeniach i skargę należy uznać za zasadną.
Jednocześnie informuję, że kolejne postępowanie dotyczące zawiadomienia Stowarzyszenia "Poznańska Masa Krytyczna" o mającym odbyć się w dniu 30 października 2009 zgromadzeniu spowodowało również zmianę stanowiska WSO w zakresie interpretacji pojęcia "trasy przejścia" i "trasy przejazdu" w odniesieniu do przepisów ustawy Prawo o zgromadzeniach. Dotychczasowe stanowisko mające źródło w pozyskanej opinii prawnej wskazywało, iż nie są to pojęcia tożsame.
Poglądu tego nie podzielił Wojewoda Wielkopolski w uzasadnieniu decyzji z dnia 5 listopada 2009, uznając, że wyznaczenie trasy przejazdu jest tożsame z wyznaczeniem trasy przejścia i wskazanie przez organizatora zgromadzenia trasy przejazdu spełnia warunki określone w ustawie. Wobec tego kolejne zgłoszenie Stowarzyszenia o planowanym zgromadzeniu publicznym, w którym wskazuje się trasę przejazdu, organ I instancji przyjął do wiadomości w całości.

Wobec powyższego mam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia uzna Pani za satysfakcjonujące. Łącząc wyrazy szacunku, uprzejmie przepraszam za zaistniałą sytuację.

Z poważaniem,
Ryszard Grobelny


Dziękujemy Prezydentowi Miasta Poznania za wyrazy szacunku. Słusznie się nam należą, ponieważ opór ze strony UMP był duży, walka trwała długo i wreszcie po pół roku daliśmy po mackach Prezydenckiej ośmiornicy urzędniczej.
Z treści pisma Prezydenta wynika dla nas jasno: gdybyście nie narobili zamieszania na wyższym szczeblu, byłoby w mojej ocenie wszystko zgodnie z prawem. Lokalnym - chciało by się dodać, albowiem dyskryminacyjne działania WSO UMP wobec Poznańskiej Masy Krytycznej opierały się jedynie o opinię Biura Prawnego UMP właśnie i nie były poparte żadnym orzecznictwem sądowym.

Przypomnijmy, że przez pewien czas WSO UMP przyjmował do wiadomości jedynie część zawiadomienia o planowanej Poznańskiej Masie Krytycznej, nie mając do tego żadnej podstawy prawnej. Zawiadomienie takie można bowiem albo przyjąć w całości albo wydać zakaz. Dopiero dyscyplinujące pismo Wojewody Wielkopolskiego przywołało do porządku Prezydenta i podległy mu WSO, co poskutkowało wydaniem decyzji o zakazie Masy. Pozwoliło to na skuteczne wniesienie odwołania do organu II instancji i uzyskanie decyzji uchylającej decyzję Prezydenta. Tym samym położony został kres dyskryminującym praktykom Prezydenta Miasta Poznania i Urzędu. O tym jednak w piśmie ani słowa.

Nowelizacja ustawy Prawo o zgromadzeniach

Wskutek naszej prośby skierowanej do Rzecznika Praw Obywatelskich o interwencję w sprawie problemów z dyskryminującą interpretacją zapisów ustawy o zgromadzeniach Rzecznik wystąpił z pytaniem o opinię do MSWiA. W odpowiedzi Ministerstwo wskazało na projekt nowelizacji ustawy Prawo o zgromadzeniach, w którym pojęcie "trasa przejścia" zostało poszerzone o sformułowanie "albo przejazdu". Jest to bardzo duży krok w kierunku uwzględnienia potrzeb społecznych w przepisach prawnych.
Z projektem nowelizacji można zapoznać się na stronie MSWiA.
Projekt dotyczy także wprowadzenia regulacji prawnej w zakresie zgromadzeń spontanicznych oraz istotnie modyfikuje procedurę i terminy rozpatrzenia odwołania od zakazu przeprowadzenia zgromadzenia.

Stowarzyszenie PMK wysłało - jako jedyna do tej pory organizacja związana z ruchem rowerowym - uwagi do projektu. Uwagi nasze zostały uwzględnione w tabeli rozbieżności do projektu nowelizacji ustawy.
Pomimo tego, że minął już czas oficjalny konsultacji społecznych, zachęcamy do inne osoby i organizacje ze środowiska rowerowego do wysłania uwag i opinii do Departamentu Prawnego MSWiA.

Cieszymy się także, że w wyniku wspólnych interwencji wzbogaconej pismami dokumentującymi postępowanie w sprawie Poznańskiej Masy Krytycznej udało się przekonać MSWiA do urealnienia obowiązującej w niewiele zmienionym kształcie ustawy Prawo o zgromadzeniach. Czekamy na szybki postęp w pracach nad nowelizacją.

czwartek, 7 stycznia 2010

I jeszcze o naszych chlubnych cechach narodowych...

Polska jest najniebezpieczniejszym w UE krajem dla rowerzystów. Ginie ich na naszych drogach cztery razy więcej niż w innych krajach Wspólnoty

http://wyborcza.pl/1,75478,7423105,W_Polsce_strach_jechac_rowerem.html

Grupa parlamentarzystów, która jeździ na rowerach złożyła w Sejmie projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym, który ma wprowadzić przepisy podobne do obowiązujących w innych krajach UE.

Proponuje m.in. • wprowadzenie „pasa ruchu dla rowerów", czyli oznakowanej części jezdni przeznaczonej dla rowerzystów, - zezwolenie na korzystanie z chodnika przez rowerzystów w przypadku złych warunków pogodowych, - zezwolenie rowerzystom, by wyprzedzać wolno jadące pojazdy z prawej strony (np. w korkach), - wprowadzenie pierwszeństwa rowerzystów przed samochodami skręcającymi i opuszczającymi drogę, której część stanowi ścieżka rowerowa.

środa, 6 stycznia 2010

Polska przodowniczką Europy

Niestety, w niechlubnej dziedzinie, bo w liczbie zabitych rowerzystów i rowerzystek na drogach.

"W krajach Unii średnio ginie rocznie czterech rowerzystów na 1 mln mieszkańców. W Polsce - aż 18, co jest niechlubnym rekordem w krajach UE. W skali roku życie traci 500 miłośników dwóch kółek, a 5 tys. zostaje rannych.

86 procent wypadków w słoneczny dzień

W większości wypadków winę ponoszą kierowcy, a nie rowerzyści. I nie ma tłumaczenia, że było ciemno, a rowerzysta nie miał odblasków. Statystyka pokazuje, że do większości wypadków (86 proc.) dochodzi za dnia i to przy dobrej pogodzie."

http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,7423525,.html

I jeszcze w tym kontekście:

Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów 2006–2008

Statystyki wypadków drogowych

wtorek, 5 stycznia 2010

Jak powstaje budżet Poznania...

czyli o odpowiedzi na nasze zapytanie do ZDM. 24 listopada 2009 złożyliśmy do ZDM zapytanie o działania, jakie zamierza podjąć ZDM w ramach planowanych w toku prac budżetowych 500 tys. zł, a także jakie i jakiej wartości inwestycje rowerowe powstaną przy realizacji innych inwestycji drogowych.
Pismem z 23 grudnia 2009 (a więc już po uchwaleniu budżetu na 2010 rok) ZDM poinformował nas, że "przedmiotowa sprawa z uwagi na jej skomplikowanie zostanie załatwiona w terminie późniejszym, jednak nie później niż do dnia 31 stycznia 2010".
Gratulujemy zarówno ZDM jaki Prezydentowi Miasta Poznania umiejętności planowania wydatków budżetowych. W teorii ZDM jako jednostka budżetowa powinien przygotować i przedłożyć Prezydentowi założenia co do wydatków na 2010 rok, co stanowić powinno podstawę do prac nad budżetem miasta. Jak widać teoria po raz kolejny rozminęła się z praktyką. Poznań to jak by nie było miasto know-how! Czytanie kosztorysów prac budowlanych jest dla pracowników ZDM zbyt skomplikowaną czynnością, aby podać nakłady na infrastrukturę rowerową.
Z związku z tym, że w budżecie na 2010 rok zwiekszono kwotę wydatkow na drogi rowerowe do 1,5 mln, przypuszczamy, że ZDM będzie miał twardy orzech do zgryzienia, co z tak oszałamiającą kwotą zrobić. Czekamy zatem na odpowiedź ZDM.